Zoeken

Breakbulk

Breakbulk zijn goederen die door uitzonderlijk grote afmetingen cq. gewicht niet in of op een container per (zee)schip getransporteerd kunnen worden. Zodra het zeetransport toch per containerschip geschiedt, spreekt men over breakbulk verscheping. Indien deze goederen per speciaal (lees: niet container)schip getransporteerd worden, spreken we over conventionele verscheping.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit