Zoeken

BTW 0%

In tegenstelling tot BTW op goederen bij invoer, wordt er BTW 0% belast over de dienstverlening bij invoer. Dat wil zeggen; op de eerste activiteit na invoer wordt BTW 0% belast.

Voor sommige producten en diensten geldt een (gedeeltelijke of gehele) vrijstelling. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een nultarief. Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer recht op aftrek van de in rekening gebrachte voorbelasting, terwijl de vrijgestelde ondernemer deze aftrek ontbeert. Het (fiscaal relevante) verschil tussen beide manifesteert zich dan ook met name indien er zich na deze schakel in de productiekolom nog een andere schakel bevindt die met BTW moet factureren. In plaats van het nultarief is het dan ook beter te spreken over de vrijstelling met recht op vooraftrek. In de praktijk komt dit bij invoer overeen met alle handelingen die nodig zijn de goederen in het eerste magazijn te ontvangen.

Ook op exporthandelingen naar buiten de EU wordt BTW 0% geheven. In de praktijk geldt dit voor alle handelingen na vertrek uit het magazijn.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit

Luchtvracht

Uw zending snel en veilig van en naar elke plaats ter wereld door een erkend luchtvrachtagent.

Meer over activiteit

Wegtransport

Aansluitend transport op uw internationale zending? Of het nou om stukgoed of volle containers gaat, wij regelen het.

Meer over activiteit