Zoeken

Congestie

Congestie slaat op extra oponthoud dat ontstaat bij de afhandeling van inkomende en uitgaande zeeschepen. Bij enkele havens is dit oponthoud van dusdanig structurele aard dat de ligtijd van schepen in deze havens extra kosten met zich meebrengt. Ter compensatie van deze kosten wordt er een extra toeslag op de zeevracht belast.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit