Zoeken

Conventionele verscheping

Conventionele verscheping: goederen die door uitzonderlijk grote afmetingen of gewicht niet in of op een container per (zee)schip getransporteerd kunnen worden. Als deze goederen per speciaal (lees: niet container-) schip getransporteerd worden, spreken we over conventionele verscheping. Zodra het zeetransport toch per containerschip geschiedt, spreekt men over breakbulk verscheping.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit

Speciaal transport

U heeft exceptioneel transport, beperkte ruimte om te laden of hijswerk op locatie? Wij hebben de oplossing!

Meer over activiteit