Zoeken

Currency Surcharge

Wanneer de vracht betaald is in vreemde valuta en wanneer die valuta onderhevig is aan grote koersschommelingen, wordt door de rederij soms een valutatoeslag of CAF (Currency Adjustment Factor) berekend om die wisselkoersrisico’s te compenseren. Deze wordt veelal als een percentage over de basis zeevracht belast.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit