Zoeken

Demurrage

Demurrage heeft 2 betekenissen:

1. De betaling die de bevrachters op zich nemen indien de laad- en lostijd, overeengekomen in de bevrachtingsovereenkomst, wordt overschreden en de reders daarvoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

2. De schadevergoeding voor oponthoud (damages for detention) ontstaan indien de overeengekomen laad- of lostijd is verstreken en geen overligdagen zijn toegestaan of deze ook verstreken zijn.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit