Zoeken

DES

Deze incoterm is vervallen per 01 januari 2011.

Delivered Ex Ship (DES) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, niet ingeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico’s verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper. De term DES kan alleen dienen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit