Zoeken

Disbursements

Onder disbursements verstaan we alle uitgaven die agenten in een haven doen ten behoeve van het schip. Denk hierbij bijvoorbeeld aan havenrechten, laad- en loskosten, sleepboten en proviand.

In zeeverzekeringspolissen heeft de uitdrukking ‘disbursements’ betrekking op alle uitgaven van de rederij voor aanvang van de reis, zoals kosten voor bunkers, proviand, inventaris, uitgaande havenrechten, enzovoorts.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit