Zoeken

Documentair krediet

Documentair krediet is een handeling waarbij een bank op de vraag van een koper van een goed zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerder documenten. Letter of Credit is het basisdocument voor documentair krediet.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit