Zoeken

Dual Use goederen

Voor alle exporterende bedrijven is het belangrijk op de hoogte te zijn van de regelgeving voor strategische goederen. Dit betreft militaire producten of Dual Use goederen.

Dual Use goederen, ook wel goederen voor tweeƫrlei gebruik genoemd, zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele (burgerlijke) doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens. Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens.

Toezicht op handel in dergelijke goederen is geregeld in verschillende internationale verdragen. Deze mogen niet worden uitgevoerd of doorgevoerd zonder vergunning. De uitvoer naar bepaalde landen is zelfs helemaal verboden. De douane controleert hier op.