Zoeken

EFF

Embassy Logistic Terms: EFF

Per 1 januari 2020 mag de brandstof waarop schepen varen nog maar 0,5% of minder zwavel  bevatten. Voorheen was dit 3,5%.

In de zogenaamde Emission Control Areas (ECA-zones) blijft de nog strengere regelgeving gehandhaafd, die het zwavelgehalte beperkt tot 0,1%. Deze milieugebieden beslaan vooralsnog Noord Europa, het Oostzeegebied, USA, Canada en delen van Azië.

Er zijn 3 opties om aan deze regelgeving te voldoen:

  • Het plaatsen van scrubbers op schepen.
  • Overgaan op zeer laagzwavelige stookolie (VLSFO – Very Low Sulphur Fuel Oil)
  • Overgaan op alternatieve brandstoffen zoals LPG of LNG

De hogere kosten die dit met zich mee brengt, worden door de rederijen doorbelast aan de vrachtbetaler. De hoogte van de toeslag, alsmede de benaming, varieert per rederij en per vaargebied.

Wij hanteren de benaming Environmental Fuel Factor (EFF) op onze offertes en facturen.

Meer informatie over EFF ?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen via info@embassyfreight.eu indien u meer informatie wenst.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit