Zoeken

FENEX

Als brancheorganisatie voor de expeditiesector stelt de Federatie Nederlandse Expediteurs (FENEX) zich ten doel om via collectieve belangenbehartiging de nationale en internationale positie van de georganiseerde Nederlandse expediteur te versterken. De vereniging FENEX beoogt een klimaat te scheppen waarin de aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder gunstige voorwaarden kunnen verrichten. Een belangrijk doel is het bereiken en in stand houden van gezonde verhoudingen in de expeditiesector. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te bevorderen staan het geven van voorlichting en adviezen en het organiseren van opleidingen hoog in het vaandel. Om doelstellingen te realiseren zet de FENEX zich in om besluitvorming op het gebied van expeditie en logistiek te beïnvloeden. Met de Nederlandse alsmede de Europese politiek en overheid bestaan daarvoor goede contacten. FENEX-expediteurs kunnen handel en industrie op professionele wijze ondersteunen bij de uitvoering van hun internationale logistieke processen. FENEX-expediteurs staan ook garant voor elkaar.

FENEX groot

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit

Luchtvracht

Uw zending snel en veilig van en naar elke plaats ter wereld door een erkend luchtvrachtagent.

Meer over activiteit

Wegtransport

Aansluitend transport op uw internationale zending? Of het nou om stukgoed of volle containers gaat, wij regelen het.

Meer over activiteit