Zoeken

Foutvracht

Foutvracht is de vergoeding die de aflader moet betalen wanneer hij de laadruimte die voor hem is gereserveerd niet gebruikt.

In het geval van late wijzingen of annuleringen worden vaak ter compensatie de gehele vrachtkosten of een groot gedeelte van dit bedrag in rekening gebracht; de zogenoemde foutvracht.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit