Zoeken

Franco af kade

Deze Incoterm is vervallen per 01 januari 2011. Franco af kade (inclusief rechten) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico’s en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de verkoper.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit