Zoeken

HWS

Voor 20ft containers die zwaarder zijn dan 14.000kg tarra (container), geldt een heavy weight toeslag (HWT). Een lege 20ft container weegt ongeveer 2.300kg. Voor een 40ft container geldt geen heavy weight toeslag. Zowel de 20ft als de 40ft container kan tot ruim 28.000kg beladen worden.

Containertransport

De vervoerder die alle soorten containers vervoert en daarnaast ook nog uw speciaal transport kan verzorgen.

Meer over activiteit