Zoeken

IJlgeld

Onder despath money, ofwel ijlgeld, wordt die vergoeding verstaan die aan de charterers wordt uitgekeerd, als zij het aantal ligdagen dat volgens de charterpartij is toegestaan, niet volledig gebruiken. Het ijlgeld wordt alleen uitgekeerd als dit uitdrukkelijk in de charterpartij is bepaald. Dit is dus het tegenovergestelde van overliggeld.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit