Zoeken

IMDG

De IMDG code (International Marine Dangerous Goods code) beschrijft de specifieke regelgeving voor het transport over zee van UN geclassifiseerde gevaarlijke stoffen. Het boekwerk omvat regels over verpakkingen, samenlading, eventuele vrijstellingen, enzovoorts.

Omdat dergelijke goederen extra zorg vereisen, is het noodzakelijk bij boeking de rederij de exacte gegevens te overhandigen in de vorm van een DGD. Op basis van een dergelijke verklaring bepaalt de rederij of de goederen geaccepteerd kunnen worden voor transport en hoe de goederen behandeld moeten worden.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit