Zoeken

Intermediate Fuel Oil

De hoofdmotoren van grote schepen verbruiken IFO (Intermediate Fuel Oil). Dit is zware stookolie. De soort brandstof die nodig is, staat duidelijk omschreven in de charter party. Hieraan moet men zich strict houden, want verkeerde brandstof kan de motoren ernstig beschadigen.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit