Zoeken

Kredietbeperking

Kredietbeperking: door de expediteur worden verschillende kosten vooraf voor de klant voldaan. Omdat het hierbij vaak gaat om netto kosten die 1 op 1 worden doorberekend, kan er door de expediteur een provisie bedongen worden in de vorm van een percentage van het voorgeschoten bedrag. Dit wordt ook wel eens voorschotsprovisie genoemd.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit