Zoeken

Liner In / Free Out

LIFO (Liner In/Free Out) is het omgekeerde van FILO. Bij LIFO is het laden van de goederen in het schip wel en het lossen uit het schip niet inbegrepen in de vrachtprijs. In dit geval moet de ontvanger van de goederen ter bestemming zelf het lossen uit het schip apart betalen.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit