Zoeken

Marine Diesel Oil

De hoofdmotoren van kleinere schepen en de hulpmotoren van grote schepen verbruiken MDO (Marine Diesel Oil). In de charter party staat duidelijk omschreven welke soort brandstof nodig is. Hier moet men zich strikt aan houden, omdat verkeerde brandstof de motoren ernstig kan beschadigen.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit