Zoeken

Mate’s receipt

Mate’s receipt of stuurmans reçu is een document waarin de eerste officier van het schip, die de verantwoordelijkheid voor de lading draagt, de werkelijke toestand van de geladen goederen beschrijft. Beschadigingen en eventuele tekorten worden in dit document vermeld.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit