Zoeken

MDO

De hoofdmotoren van kleinere schepen en de hulpmotoren van grote schepen verbruiken MDO (Marine Diesel Oil). In de charter party staat duidelijk omschreven welke soort brandstof nodig is. Dit moet strikt worden opgevolgd, want verkeerde brandstof kan de motoren ernstig beschadigen.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit