Zoeken

Mehr Wert Steuer

MWS (Mehr Wert Steuer) is de Duitse BTW. BTW is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit