Zoeken

NT

De netto tonnenmaat (NT) wordt niet meer berekend door aftrek van sommige ruimten van de bruto tonnenmaat. Tegenwoordig is de netto tonnenmaat een functie van het buitenspantvolume van alle ruimten die voor het vervoer van goederen en passagiers gebruikt kunnen worden. De netto tonnenmaat wordt uitgedrukt in Moorsomton (1 Moorsomton = 100 cuft = 2,83 cbm).

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit