Zoeken

Omzetbelasting

Omzetbelasting: Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast.

De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW, en vervolgens moeten zij dit bedrag aan de staat voldoen. De ondernemer moet daarvoor meestal elk kwartaal zelf aangifte doen en het bedrag overdragen.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit

Luchtvracht

Uw zending snel en veilig van en naar elke plaats ter wereld door een erkend luchtvrachtagent.

Meer over activiteit