Zoeken

RE

De afkorting RE staat voor Reefer containers. Deze zijn geschikt voor het transport van goederen die onder temperatuurcontrole vervoerd moeten worden. Deze containers kunnen zowel min als plus 0 graden Celcius ingesteld worden.

In verband met de condensatie kunnen drains geopend of gesloten worden. Dit is afhankelijk van de goederen. Voor bepaalde goederen die gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen worden recorders bijgeladen die de temperatuur op gezette tijden peilen en registreren.

Containertransport

De vervoerder die alle soorten containers vervoert en daarnaast ook nog uw speciaal transport kan verzorgen.

Meer over activiteit