Zoeken

Recorder

Recorder: Importeurs/exporteurs van producten die gevoelig zijn voor temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen, zoals bijvoorbeeld planten, kaas en vaccins, willen in staat zijn te controleren of de temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de reis niet teveel variëren. Hiervoor worden recorders ingezet die op ingestelde intervals deze waarden peilen en registreren. Deze registratiechart met de resultaatweergave is te gebruiken als verificatie na het transport.

Containertransport

De vervoerder die alle soorten containers vervoert en daarnaast ook nog uw speciaal transport kan verzorgen.

Meer over activiteit

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit