Zoeken

Rembours

Onder rembours of disbursements verstaan we alle uitgaven die door agenten in de haven voor het schip worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan havenrechten, laad- en loskosten, kosten van sleepboten,proviand, enzovoorts.

In zeeverzekeringspolissen heeft de uitdrukking ‘disbursements’ betrekking op alle uitgaven van de rederij voor aanvang van de reis, zoals kosten voor bunkers, proviand, inventaris, uitgaande havenrechten et cetera.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit