Zoeken

RID

RID is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor; R├Ęglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

Spoorvervoer

U heeft regelmatig trafiek op hetzelfde traject. Spoorvervoer is een betrouwbare en duurzame modaliteit.

Meer over activiteit