Zoeken

Statistische waarde

De douanewaarde of statistische waarde is de waarde van een goed aan de grens van de EU en wordt door de douane gebruikt om zo onder andere rechten te kunnen heffen bij import.

Omdat de grens van de EU op een denkbeeldige grens ergens op zee ligt, stelt de douane bij import de douanewaarde gelijk aan de CIF waarde. Ook bij export is er sprake van een douanewaarde, alleen heeft deze meer een statistische functie.

Bij export wordt de FOB waarde gebruikt. Het kan dus zijn dat op basis van de bij de handelstransactie gebruikte leveringsvoorwaarde een waarde bij de factuurwaarde dient te worden opgeteld of in mindering moet worden genomen.

Heeft u twijfels hoe de correcte douanewaarde moet worden bepaald? Embassy Freight Services kan u hierbij assisteren via info@embassyfreight.eu.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit

Luchtvracht

Uw zending snel en veilig van en naar elke plaats ter wereld door een erkend luchtvrachtagent.

Meer over activiteit