Zoeken

TT

Deze afkorting staat voor Transit Time. Dit is de geplande reistijd van haven tot haven. Deze reistijd is vastgesteld aan de hand van ervaringscijfers, maar kan niet als vaststaand gegeven worden gezien. Door onvoorziene omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Zeker als de bestemming niet direct wordt aangedaan maar via (diverse) hubs loopt, kan de geplande reistijd afwijken.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit